Velkomne til www.550.no!

«Kva skjer på Vestsida?» på Facebook er no oppe i 858 medlemmer. Det vert fleire gonger for dagen lagt ut viktig og mindre viktig informasjon på denne gruppa. Mykje positivt kan seiast om gruppa og gruppa sin funksjon, men det er to punkt som er på den negative sida. Det er mange som ikkje er med på Facebook, og som går då glipp av denne informasjonsflyten. I tillegg er det vanskeleg å finna att informasjon der.

Tanken vår er at www.550.no skal verta ein portal for fastbuande og ein nyttig redskap for tilreisande. Nyinnflytta kan finna informasjon om mangt og mykje som kan gjera «å-vera-ny-fasen» enklare. Det kan verta enklare å leggja arrangement til datoar det ikkje allerede vert arrangert andre ting.

Me har i starten fokusert på tre funksjonar på nettsida:

1. Kalender

Her kan lag/organisasjonar få lagt inn sine arrangement. Me legg sjølve inn det me kjem over, men får naturleg nok ikkje med oss alt. Send oss ei melding med informasjon så skal me leggja det inn.

2. Aktuelt

Her skal me prøva å leggja ut litt saker som treng meir fokus enn kun å leggjast i kalendaren. Døme på dette kan vere ei sak om turane til idrettslaga og poengsystema rundt desse.  Ynskjer de saker inn her – gje besked!

3. Facebook-feed knytt til «Kva skjer på vestsida?»

På framsida til www.550.no ligg det ein feed som vert oppdatert etterkvart som nye ting vert lagt ut på «Kva skjer på vestsida?» på Facebook. Slik kan og dei som ikkje er på Facebook få informasjonen.

På sikt ynskjer me mellom anna å ha ei fane der ein samlar tur-/og stiinformasjon i distriktet. Me har og tankar om ei fane der linkar til andre aktuelle nettsider i distriktet vert samla,

Gjer gjerne www.550.no til DI startside og gje oss gjerne tilbakemelding på funksjonar de ynskjer på sida.

God jol frå oss til dykk!

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *