Kvifor 550?

550 kom til verda våren 2013. Me er ein ideell organisasjon der formålet er å laga aktivitetar og skapa engasjement i bygdene våre som ligg langs fylkesveg 550 i Ullensvang herad.