Oppføringer av Kjetil Lerfall

Vestglimt sine turpostkassar

Velkomen til å vera med i Vestglimt IL si uhøgtidlege registrering av fjellturar. Tevlinga startar 1. oktober og varar til 31. september. Ein fortsett opplegget til Grimo IL og har utvida med 5 nye turmål. For å forenkla teljearbeidet sender me og ut eit skjema der kvar enkelt turgåar skriv inn kor mange gonger han […]